Finecast

 • slidebg1
  FineCAST
  Oprogramowanie dla Agencji Modelek
  Automatyzacja ofert
  Nowoczesna komunikacja
  Scouting
  Panel dla modelek
  Wizytówki
  Integracje WWW
 • slidebg1
  Profesjonalne oferty
   Interaktywne oferty w czasie rzeczywistym
    Automatycznie generowane katalogi PDF
 • slidebg1
  Casting i Scouting
  Dynamicznie generowane landing page
  Wybór z bazy wykonawców
  Panel wykonawcy
  Castingi na stronie WWW
  Rejestracja online
 • slidebg1
  Bazy danych Modelek
  Ewidencje zawierające szczegółowe dane, galerie i filmy
  Kalendarze zajętości i historia wydarzeń
  Dedykowany panel dla wykonawców
  Automatycznie generowane wizytówki
  Integracje katalogów ze stroną WWW
  Finanse, rozliczenia i umowy
 • slidebg2
  Kompleksowa obsługa wydarzeń
  Generatory umów z klientami i wykonawcami
  Finanse, faktury i rozliczenia
  Kalendarze
  Panel dla Modelki
  Raporty z poszczególnych zakresów działalności

CAST to kompletny system wspomagający pracę agencji modelek, hostess, stażystów i aktorów. Program umożliwia szybką komunikację ze wszystkimi wykonawcami, skrócenie procesu castingowego i błyskawiczne tworzenie ofert wysokiej jakości. • Ułatwiony proces pozyskiwania nowych talentów poprzez dynamicznie generowane landingi i integracje z mediami społecznościowymi
 • Wszystkie działania i informacje w jednym systemie dostępne z każdego miejsca
 • Moduły finansowe umożliwiające wystawianie faktur w różnych walutach oraz kontrolę kosztów, wpłat i wypłat
 • Raporty pokazujące w pełnej perspektywie finanse firmy jak i pozostałe działania
 • Projekty w prosty sposób koordynujące pracę wielu osób
 • Baza danych modelek ułatwiająca zarządzanie galeriami, filmami, rozliczeniami i agendą
 • Klienci z danymi adresowymi i CRM
 • Integracje WWW obejmujące zarządzanie stroną jak i panel dla wykonawców, castingi, aktualności i oferty
Przekonaj się jak prosta jest praca z systemem CAST

Każde nasze wdrożenie to indywidualne podejście do współpracy i możliwość dostosowania systemu również do niestandardowych rozwiązań

Zapraszamy do współpracy

OSOBA KONTAKTOWA

TELEFON / EMAIL

WIADOMOŚĆ